Profile Photo

Akshay

  • 2

    Followers

  • 0

    Following

  • 225

    Views

आयडिया केली आणि खड्यात गेली..

आयडिया केली आणि खड्यात गेली.. शाळेत असल्यापासूनच किडे करण्याची सवय होती. आम्हाला सरळ रस्त्यावरून जाणं कधी जमलंच नाही. अगदी प्रयत्न करूनही नाही. नेहमी जगापेक्षा वेगळं...

Read More
Please wait ...