विसावा

क्षणिक विसावा दे मज देवा,

नको च कसली भ्रांत…

मनःशांती चा दिस असावा,

वात्सल्य पूर्ण रात्र…

लपा-छपी

मन