Profile Photo

Kiran-Gaikwad

  • 2

    Followers

  • 1

    Following

  • 0

    Views

गर्जतो आम्ही मराठी..

गर्जतो आम्ही मराठी....।। मराठी आमची भाषा, आम्ही सारे मराठी, मराठी आमचा बाणा, भाग्य आमचे मराठी ... मानतो आम्ही मराठी, जानतो आम्ही मराठी, मर्द हो आम्ही मराठी, गर्जतो आम्ही...

Read More

मित्राची थोरवी

मित्राची थोरवी मित्रांनो आज सर्वांना माहिती आहे की, मित्र म्हणजे काय? तर मित्र म्हणजे आपल्या जीवा-भावाचा स्नेही. मित्र या दोन, अक्षरात फार मोठी शक्ती...

Read More

आई-बाप

*आई - बाप* आई -बापाची रे माया, कधी संपणार नाही, त्यांचं गुण किती गाऊ.. त्याला जगी तोड नाही...।।धृ।। आई प्रेमाची सरिता, बाप दयेचा सागर.. आई अमृताची गोडी, बाप दूध नि साखर... आई -...

Read More
Please wait ...