Profile Photo

Nilesh-Babar

  • 4

    Followers

  • 0

    Following

  • 0

    Views

संशय चारित्र्याचा

*संशय चारित्र्याचा* अशा संवेदनशील विषयावर लिहिताना नक्कीच माझ्याकडुन लिखाणात बऱ्याच उणीवा सापडतील.पण मला समजून घ्याल ही आशा बाळगून मी आज माझं मत व्यक्त करतोय....

Read More

शब्द….मुक्या भावनांना व्यक्त करणारे एक अस्त्र.

*शब्द*.......मुक्या भावनांना व्यक्त करणारे एक अस्त्र. आपलं जीवन शब्दात बांधता येईल एवढं सोपं कधीच नसतं असं वाटतं ना....?कारण काहींना मनातलं शब्दात मांडता येतं,तर काहींचे...

Read More

नातं

*नात* कोण आहे आपण....?काय आहे आपलं अस्तित्व....?जर नसेल कोणाची सोबत तर काय आहे हे जीवन....?आयुष्यात बऱ्याचदा...

Read More

आठवण

*आठवण* आठवण.......म्हणजे तरी नक्की काय....? आपल्या आयुष्यात ठरलेल्या प्रत्येक वळणावर नकळत मनाला स्पर्श करून जाणारी भावना म्हणजेच तर आठवण.मग या कडू गोड आठवणींनी बनलेलं...

Read More

आठवण

*आठवण* आठवण.......म्हणजे तरी नक्की काय....? आपल्या आयुष्यात ठरलेल्या प्रत्येक वळणावर नकळत मनाला स्पर्श करून जाणारी भावना म्हणजेच तर आठवण.मग या कडू गोड आठवणींनी बनलेलं...

Read More
Please wait ...