Profile Photo

Nilesh-Babar

  • 4

    Followers

  • 0

    Following

  • 0

    Views

स्मृतीगंध…..ट्रेक नंबर 9…..राजगड

स्मृतिगंध जरा कळवळू दे....थोडं हळहळू दे..... उरातील आक्रोशाने मनालाही तळमळू दे अंधारल्या वाटा जरी... चारी दिशा ह्या मोकळ्या.... नटलेल्या निसर्गावर मला थोडं भाळू दे राजगड १२ सप्टेंबर २०२१ पहायला गेलं तर...

Read More

स्मृतीगंध…..ट्रेक नंबर ८…..वैराटगड

स्मृतीगंध रोजचाच हा प्रवास नवा.... भेटतात नवे रोज चेहरे किती.... जेव्हा झाकले मनात स्वतःच्या.... तेव्हा सापडलो माझ्यातील मी ट्रेक नंबर ८ वैराटगड साताऱ्यापासून अगदी ३०-३५ किमी अंतरावर असणारा...

Read More

स्मृतीगंध…..ट्रेक नंबर ७…..वासोटा…नागेश्वर

स्मृतीगंध छोट्या छोट्या गोष्टींमधला आनंदच जगण्याचा मोठा आधार बनतो.इच्छा आकांशेचं काय त्या तर पदोपदी बदलत असतात. ट्रेक नंबर ७ वासोटा - नागेश्वर जगण्याला एक नवीन वळण द्यायचं असेल...

Read More

ट्रेक नंबर ६…..चंदन वंदन गड

स्मृतीगंध तुफानाला पेलण्याचं सामर्थ्य अंगी आले तर वाऱ्याची भीती वाटत नाही. फक्त स्वतःला स्वतःच्या क्षमतेपेक्षा पुढे खेचता आले पाहिजे. ट्रेक नंबर ६ चंदन वंदन गड सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेली दोन...

Read More

स्मृतीगंध…..ट्रेक नंबर ५……खिंडवाडी…सूर्यपाठ मार्गे…. अजिंक्यतारा

स्मृतीगंध प्रवास आयुष्याचा जरी असे खडतर तरी दुःखास तुडवून पायी व्हावे वरचढ ट्रेक नंबर ५ खिंडवाडी....सूर्यपाठ....उंटाच्या मानेचा डोंगर.....दक्षिण दरवाजा मार्गे अजिंक्यतारा काहीतरी नवीन करू ....यापेक्षा काहीतरी जुने अनुभवू.....असा विचार...

Read More
Please wait ...