Profile Photo

Nilesh-Babar

  • 4

    Followers

  • 0

    Following

  • 0

    Views

स्मृतीगंध….ट्रेक नंबर १६…जखिणवाडी मळाई मंदिर.. मच्छिंद्रगड

स्मृतीगंध भाग १ ऋतू बदलत जातात,बदलत जातो निसर्ग बदलतात विचारधारा,बदलतात माणसं काळानुसार बदलताना बदलून गेल्या कित्येक पिढी बदलून गेलं सारं,बदलून गेल्या रूढी सामर्थ्याच्या प्रदर्शनात सत्तांनी किती दिले एकमेकांना शह थोड सांभाळून...

Read More

स्मृतिगंध….ट्रेक नंबर १५..…भाग ३……साखरगड

स्मृतीगंध भाग ३ ह्या सुंदर जगाचा काही काळ रहिवासी तू शोधण्या स्वतःला फिरशील सर्वत्र तू भेटेल का कधी तुला तूझ्यातील स्वत्व रे जर नाही उमगले कधी स्वतःचेच महत्त्व रे भटकशील...

Read More

स्मृतीगंध….ट्रेक नंबर १५..….भाग २….…कल्याणगड प्रवासवर्णन

स्मृतीगंध भाग 2 ह्या सुंदर जगाचा काही काळ रहिवासी तू शोधण्या स्वतःला फिरशील सर्वत्र तू भेटेल का कधी तुला तूझ्यातील स्वत्व रे जर नाही उमगले कधी स्वतःचेच महत्त्व...

Read More

स्मृतीगंध…..ट्रेक नंबर १५……भाग १….कल्याणगड अन् सातारा इतिहास

स्मृतीगंध भाग १ ह्या सुंदर जगाचा काही काळ रहिवासी तू शोधण्या स्वतःला फिरशील सर्वत्र तू भेटेल का कधी तुला तूझ्यातील स्वत्व रे जर नाही उमगले कधी स्वतःचेच महत्त्व रे भटकशील...

Read More

स्मृतीगंध……ट्रेक नंबर १४….किल्ले पुरंदर

स्मृतीगंध महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये कित्येक जन्मले वीर आजवर रणांगणावर कापले शत्रू,कित्येक वार झेलले छातीवर मनी मस्तकी बाळगला होता एकच विचार बरोबर झुकणार ना ही मान कोणा शत्रूसमोर होतील वार, कटतील...

Read More
Please wait ...