Profile Photo

Priya

  • 2

    Followers

  • 0

    Following

  • 1.1K

    Views

तिच अस्तित्व

स्पर्धेसाठी आजची स्त्री खरंच मुक्त आहे का? भारतीय तत्वज्ञाना नुसार अस्तित्वाच्या त्रिकोणाच्या पायाच्या एका टोकाला पायाभुत सुविधा व समॄध्दी देणारी लक्ष्मी.दुस-या टोकाला शक्ती देणारी व संरक्षण...

Read More
Please wait ...