Profile Photo

Radhika-Patil

  • 6

    Followers

  • 0

    Following

  • 338

    Views

क्षण

क्षणात जीवन सारे..... नसे चींता मज मागची नसे कुतुहलता मज पुढची मी आहे रमलेले या क्षणात. क्षणात जगण्याची मज्जा भिती कसली तुला रे नको करू तू विचार येणार्या आगतुक क्षणाची. घे आनंद...

Read More

तुझ असणं

ज्या क्षणात तु भेटतोस तो क्षण माझं जगणं. ज्या क्षणात तु नसतोस ते क्षण माझे तुझ्यात असणं.

Read More

वेदना

वेदना ही अंतरीची कुणा मी सांगावी अगतीक मी जगी आधार नसे कुणाचा हि वेल जीवनाची पसरे पटलावर..... सावरू कसे हा आयुष्याचा पसारा

Read More
Please wait ...