Profile Photo

राहुल माने

  • 3

    Followers

  • 3

    Following

  • 1.6K

    Views

ये पुरुषी हैवाना

ये पुरुषी हैवाना ...... तुझा जन्म पण त्याच एका उदरातुन झाला, हे कसं विसरलास रे ? नऊ महिने रक्त शोषलसं, अजुन पण पोट भरलचं नाही रे...

Read More
Please wait ...