“मनात खूप साचलं की……”

*मनांत खूप साचलं की*
*कुणा जवळ तरी बोला,*
*ऐकणाऱ्याचा खांदा*
*होऊ द्या की ओला!*

*धरण पूर्ण भरल्यावर*
*जसे दरवाजे उघडतात,*
*माणसं तसं वागत नाहीत*
*म्हणून तब्यती बिघडतात!*

*त्यामुळेच आग्रह आहे*
*मन मोकळं करा,*
*एखाद्या तरी मैत्रीचा*
*हात हातात धरा!*

*जे वाटतं ते बोलून*
*टेन्शन करा कमी,*
*खरं सांगतो व्यक्त होण्यात*
*आरोग्याची हमी!*

*जर कुढत बसताल तर*
*विपरीत परिणाम होणारच!*
*बी.पी., शुगर, ECG*
*कमी जास्त होणारच!*

*राहू केतू शनी म्हणजेच*
*त्रास देणारी नाती,*
*ग्रहांना दोष देऊ नका*
*आपलेच त्रास देती!*

*तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार*
*सहन करावाच लागतो,*
*अरे बाबा याच्या साठीच*
*मनुष्य जन्म असतो!*

*दुःख सांगायला कोणी नसणे*
*जागतिक समस्या आहे!*
*अनेक रोगाचं कारण हे*
*कुढत बसणं आहे!*

*रडायला जर जागा नसेल,*
*लावा प्रॉपर्टीला काडी*
*काय करायचं सोनं चांदी*
*बंगला फ्लॅट गाडी?*

*हजार वेळेस सांगितलं*
*माणसं जोडायला शिक*
*तुला वाटतं पैसा करील*
*सगळं काही ठीक*

*जे होईल ते होईल म्हणून*
*झुगारून टाका भीती*
*प्रत्येक क्षण जगून घ्या*
*नका म्हणू उरले किती?*