Profile Photo

Sayali-Diwakar

  • 3

    Followers

  • 0

    Following

  • 0

    Views

दिल-विल,प्यार-व्यार मैं क्या जानूँ रे?

दिल-विल, प्यार-व्यार मैं क्या जानूँ रे? का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे? उमलती कश्या धुंद भावना, अल्लड वाटे कसे? 'प्रेम' ही अशी भावना आहे...

Read More

मैत्री पर्यावरणाशी

*मैत्री पर्यावरणाशी* आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात मैत्री ही अगदी सहजतेने होत असते. मैत्रीत कोणतीही गोष्ट ओढून ताणून करावी लागत नाही. दृढ होत गेलेली...

Read More

अनामिक ओढ

*अनामिक ओढ* ◼️विकास सरांनी रागाने मोबाईल उचलला व त्यांनी मानसीला msg केला- "तुम्हाला काय करायचे ते करा, माझ्या समोर पुन्हा येऊ नका. आपण...

Read More
Please wait ...