Profile Photo

Smita-Datar

  • 8

    Followers

  • 0

    Following

  • 363

    Views

दिलया घरी तू सुखी रहा

*दिल्या घरी तू सुखी रहा* -डॉ. स्मिता दातार. आज माझी जुनी फोर्ड फिगो गेली. गेली म्हणजे काढून टाकली. विकली......म्हणायला जीव धजावत नाही. व्यवहार म्हणून विकलीच खरी....

Read More

आईची तेलपोळी

*आईची तेलपोळी* -डॉ. स्मिता दातार मी माहेरची सीकेपी. चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू. दिसायला देखणी, वागायला पराक्रमी आणि स्वयंपाकात सुगरण समजल्या जाणाऱ्या या विशिष्ट ज्ञातीतला माझा जन्म. आईच्या...

Read More

ते गुपित

तुझे ते गुपित मी जीवापाड जपले होते, कैकदा तू मला बेसावध पकडले होते. तुला हवे ते चंद्र तारे मी कधी आणले होते, चांदणे माझ्या कुशीत रोज कोजागिरीचे...

Read More
Please wait ...